Hässleholm i botten?

Fastighetsägarna har lagom till Almedalen låtit Rudolf Antoni (utredare och biträdande näringsplitisk chef på Fastighetägarna i Göteborg) göra en rapport från ett forskningsprojekt om städers attraktionskraft. Rapporten heter Kulturen och staden och kan laddas ned. I denna första rapport från projketet finns ett teoretisk resonemang kring sambandet mellan städers attraktionskraft och kultur, framför allt bygger Antoni sina resonemang på Richard Floridas teorier. Det är de 34 största städerna i Sverige som är med i rapporten och där jämförs invånarnas kulturvanor avseende: teaterbesök, biobesök, bokläsning, biblioteksbesök och besök på pop/rockkonserter. När han sammanräknar resultatet så hamnar Hässleholm på sista plats i kulturligan. Lund, Göteborg och Stockholm är i topp i undersökningen.
Press, radio och TV intresserar sig just nu för hur vi som jobbar på Kultur Hässleholm reagerar på undersökningen. Vill du läsa rapporten så finns den här och nedan några länkar till artiklar och radioinslag.
Kulturnyheterna 4/7 och 5/7
Hur känns det för dig som är hässleholmare? Vad tycker/känner du när du hör/läser det här?

Förresten, riktigt så sur som jag ser ut på den gamla vinterbilden i Norra Skåne känner jag mig inte. Om det är så illa som i undersökningen så kan det ju bara bli bättre! Men som jag säger i tidningen så vill jag veta mer, det finns så många fler aspekter på kulturlivet än den tar upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar